(+45) 24 24 32 52 mail@jm-ventilation.dk

Erhverv og industri

Hos Jm-ventilation ApS har vi erfaring med følgende

 • Erhverv og offentlige entrepriser
 • Typehus / Nybyggeri

Hertil

 • Serviceaftaler (Filterskift og vedligeholdelse)
 • Indreguleringer
 • Kanalrens

Du kan læse mere under referencer eller kontakte Jesper for yderligere information på tlf.: 24 24 32 52 eller mail@jm-ventilation.dk

Komfortventilation til kontor, skoler og institutioner

Komfortventilation er et anlæg der……. Og som skal sikre en behagelig og konstant temperatur samt en kontinuerlig udskiftning af luften i rummet.

Komfortventilations anbefales til….

Jm-ventilation ApS har erfaring med denne type ventilationsløsning til følgende

 • Børnehaver
 • Plejehjem
 • Skoler
 • Haller
 • Kontorbygninger

Et sundt indeklima styrker koncentrationsevnen

Komfort ventilation sikre at Co2 niveauet i luften ikke bliver for højt og at koncentrations-, yde- og indlæringsevne ikke påvirkes negativt.
Af samme årsag er komfortventilation lovkrav ved nybyggeri af skole og institutioner.

Processventilation til giftige dampe, produktion rester og…

Procesventilation er en mekanisk ventilation, der består af en udsugning, som i formindsker og fjerner forureningen på udviklingsstedet. Samtidig tilføres frisk luft af passende temperatur.

Der er lovmæssige krav om procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv, røg eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive. Der er krav om procesventilation, selv om den forurenende arbejdsproces kun foregår periodisk.

I videst muligt omfang skal der benyttes punktudsugning, hvilket vil sige, at procesventilation etableres med procesudsugningen i direkte tilknytning til den forurenende arbejdsproces. Selv med en effektiv punktudsugning kan der i visse tilfælde, hvis forureningen alligevel slipper forbi punktudsugning og spredes til rummet omkring, være behov for rumventilation som supplement til punktudsugningen.

Jm-ventilation ApS har erfaring med denne type ventilationsløsning til følgende

 • Svejseudsug
 • Malerkabine
 • Kemiskabe
 • Storkøkken
 • Skoler
 • Spånudsug
 • Laboratorieventilation
 • Rustfri emner til procesventilation (rustfri specialemner)
 • Punktudsugning

Kontakt os her for tilbud og mere information

Vil du ringes op?

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.