(+45) 24 24 32 52 mail@jm-ventilation.dk

Erhverv og industri

Stor erfaring med erhvervsløsning

Hos Jm-ventilation ApS har vi erfaring med følgende:

 • Erhverv og offentlige entrepriser
 • Typehus og nybyggeri

Hertil

Du kan læse mere under referencer eller kontakte Jesper for yderligere information på tlf.: 24 24 32 52 eller mail@jm-ventilation.dk

Komfortventilation til kontor, skoler og institutioner

Komfortventilation er et ventilationsanlæg der har til formål at sikre behagelig luft og temperatur i et lokale. Gennem kontinuerlig udskiftning af luften i rummet sikres et godt og behageligt indeklima. Dette er med til at sikre medarbejdere, elever, beboere og lignende de bedste forhold.

Et sundt indeklima styrker koncentrationsevnen

Komfortventilation sikrer, at CO2 niveauet i luften ikke bliver for højt, og at koncentrations-, yde- og indlæringsevne ikke påvirkes negativt. Af samme årsag er komfortventilation lovkrav ved nybyggeri af skole og institutioner.

Komfortventilation anbefales til følgende:

 • Kontorbygninger
 • Børnehaver og lignende institutioner
 • Plejehjem
 • Skoler
 • Haller

Procesventilation til industri

Korrekt procesventilation kan være afgørende for et sundt arbejdsmiljø inden for alle former for industri. Alle steder med risiko for giftige dampe, produktionsrester og andre elementer, der kan være gene for sundhed eller velvære hos produktionsarbejderen.

Den mekaniske ventilation består af udsugning direkte ved forureningens udviklingssted og en tilførsel af frisk luft, som sikrer en passende temperatur og behageligt indeklima.

Det vil oftest være nødvendigt med punktudsugning, hvor procesudsugningen opsættes i direkte tilknytning til den forurenende arbejdsproces. I situationer hvor punktudsugning ikke kan opfange hele forureningen, er der behov for at supplere med rumventilation.

Krav om procesventilation

Når arbejdsprocesser udvikler luftarter, støv, røg eller andet, der er sundhedsskadelig eller eksplosiv, er der lovkrav om procesventilation. Kravet om procesventilation er gældende, selvom den forurenende arbejdsproces kun foregår periodisk.

Hos JM-Ventilation ApS har vi erfaring med denne type ventilationsløsning til følgende

 • Skoler og institutioner
 • Storkøkkener
 • Svejseudsug
 • Spånudsug
 • Punktudsugning
 • Laboratorieventilation
 • Malerkabiner og kemiskabe

Kontakt os her for tilbud og mere information

Vil du ringes op?

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.